سازمان الکترونیک پاســارگاد


دریافت کاتالوگ

با توجه به رشد سریع داده های الکترونیکی سازمان و شرکت ها، جمع آوری، ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات امری حیاتی می باشد که به سادگی نمی توان از این موضوع چشم پوشی نمود. بر همین اساس استفاده از ابزارها و نرم افزارهای مناسب جهت مدیریت اطلاعات سازمانی، نقش مهمی در راستای تعالی سازمانی ایفا می نماید.
یک ابزار نرم افزاری مناسب جهت مدیریت اطلاعات (اطلاعات ساختارمند و بدون ساختار، اسناد و مدارک و ...) سازمانی، بایستی خصوصیات کاملی منطبق بر فرهنگ جاری سازمان ها و شرکت ها استفاده کننده داشته باشد تا بتواند به عنوان یک ابزار مناسب در روند مدیریت و مکانیزاسیون اطلاعات ایفای نقش بنماید. نرم افزار SharePoint به عنوان یکی از نرم افزارهای کارآمد در زمینه مدیریت محتوا و اطلاعات، قابلیت های کاربردی و مناسبی در این زمینه ارائه نموده است.
با توجه به اینکه نرم افزار SharePoint (شیرپوینت) به صورت استاندارد و جهانی طراحی و ارائه شده است جهت افزایش کارایی و ایفای نقش مناسب این نرم افزار در سازمان ها و شرکت های ایرانی، نیاز به استفاده از ابزارهای تکمیلی منطبق بر فرهنگ اداری کشورمان در کنار این نرم افزار می باشد.
با توجه به تجربیات شرکت مشاوران نرم افزار پاسارگاد در زمینه راه اندازی، طراحی و پیاده سازی سیستم های سازمانی بر بستر نرم افزار SharePoint، برخی از قابلیت های تکمیلی مورد نیاز در این نرم افزار به شرح زیر می باشد که، در صورت افزوده شدن امکانات مذکور به نرم افزار SharePoint، طراحی و پیاده سازی و ارائه راهکارهای سازمانی بر بستر این نرم افزار بسیار سریع تر، کارآمدتر و بهینه تر خواهد بود.

امکان مدیریت ساختار سازمانی (کاربران، واحدها و سمت ها)
امکان افزودن و مدیریت هامش ها (توضیحات اختصاصی و عمومی)
امکان مدیریت مدارک در ارتباط با یک آیتم اطلاعاتی به صورت بهینه (زنجیره مدارک)
امکان ارجاع و واگذاری وظایف در ارتباط یا یک آیتم اطلاعاتی به صورت نامحدود بدون نیاز به تعریف گردش کار و کد نویسی با قابلیت های مانند توضیحات شخصی، توضیحات انجام وظایف و ...
مدیریت کلیه وظایف واگذار شده به صورت متمرکز (کارتابل متمرکز سازمانی) با قابلیت های جستجوی پیشرفته بر روی کارتابل وارده، ارجاعی و ...
امکان مشاهده و مدیریت سوابق ارجاعات در ارتباط با یک آیتم اطلاعاتی
امکان تبدیل اسناد و مدارک به فرمت های نمایشی و قابل حمل و انتقال
امکان چاپ مشخصات و فرم های الکترونیکی در قالب های استاندارد مانند Word و pdf

در همین راستا شرکت مشاوران نرم افزار پاسارگاد به منظور فراهم سازی نرم افزار SharePoint به عنوان بستری مناسب و توسعه پذیر جهت مدیریت اطلاعات سازمانی در سازمان ها و شرکت های کشور عزیزمان ایران، ابزار خاصی با عنوان سازمان الکترونیک پاسارگاد طراحی و تولید نموده است، که علاوه بر سادگی و سهولت استفاده، امکانات و قابلیت های کاربردی به بستر نرم افزار SharePoint می افزاید.

قابلیت ها و امکانات سازمان الکترونیک پاسارگاد

مدیریت اطلاعات و ساختار سازمانی
برخی از امکانات و مزایای این ماژول به شرح زیر می باشد:
• مدیریت اطلاعات کاربران
• مدیریت اطلاعات واحدهای سازمانی
• مدیریت اطلاعات سمت های سازمانی
• تعریف و مدیریت چارت واحدها و سمت های سازمانی
• مدیریت سوابق تغییرات اطلاعات واحدها و سمت های سازمانی
• دریافت اطلاعات سازمانی به صورت متمرکز

ارجاع/ واگذاری وظایف
این ماژول دارای سه بخش مشخص و کارآمد می باشد.
1. ارجاع و واگذاری وظایف
2. تاریخچه وظایف (مشاهده گردش اطلاعات براساس وظایف واگذار شده)
3. کارتابل متمرکز وظایف و تفویض اختیار

برخی از امکانات و مزایای این ماژول به شرح زیر می باشد:

ارجاع و واگذاری وظایف
• امکان ارجاع و واگذاری وظایف بدون نیاز به کدنویسی و تعریف فرآیندهای کسب و کار مانند تایید، بررسی، اطلاع رسانی و ...
• امکان واگذاری نامحدود وظایف برروی یک آیتم اطلاعاتی
• امکان واگذاری وظایف براساس چارت سازمانی
• تعیین نوع عملیات واگذاری وظایف
• جلوگیری از واگذاری و ارجاع وظایف مشابه به گیرنده از طرف فرستنده
• انتخاب دسته کاربران و گروه های کاربری جهت واگذاری وظایف
• ثبت توضیحات شخصی و دستور ارجاع به ازای هر واگذاری/ ارجاع وظایف
• امکان تاریخ سررسید بررسی وظیفه توسط ارجاع کنندگان
• امکان ثبت هامش (توضیحات اختصاصی/ عمومی) به هنگام واگذاری/ ارجاع وظایف
• امکان پاسخ (تایید/ رد) وظایف واگذار شده به صورت سریع
• امکان پاسخ وظایف واگذار شده و ارجاع وظایف جدید به صورت همزمان
• امکان مشاهده و پیگیری وظایف در ارتباط با یک آیتم اطلاعاتی به صورت متمرکز
• قابلیت تعریف دسترسی "ارجاع وظایف" برای کاربران و گروه های کاربری شیرپوینت
• عدم نیاز به دسترسی مستقیم به لیست وظایف در ارتباط با آیتم های اطلاعاتی
• امکان تعریف گروه های همکار جهت تسریع در واگذاری و ارجاع وظایف
• کارایی بالا، دسترسی آسان و سریع و سادگی استفاده
• نصب و مدیریت آسان
• مجتمع با امکانات، مفاهیم و استانداردهای SharePoint

تاریخچه وظایف
• امکان مشاهده سوابق وظایف واگذار شده هر آیتم اطلاعات بصورت تفکیک شده و دسته بندی شده
• امکان تعیین و نمایش وضعیت وظایف واگذار شده از طریق تاریخچه وظایف واگذار شده
• امکان مشاهده فرستنده، گیرنده، دستور ارجاع، پاسخ و ... به صورت لیست وار
• قابلیت تعریف دسترسی "مشاهده تاریخچه وظایف" برای کاربران و گروه های کاربری SharePoint
• امکان مشاهده تاریخچه وظایف براساس حضور کاربر در چرخه واگذاری و ارجاع وظایف
• کارایی بالا، دسترسی آسان و سریع و سادگی استفاده
• نصب و مدیریت آسان
• مجتمع با امکانات، مفاهیم و استانداردهای SharePoint

کارتابل متمرکز وظایف
• امکان مشاهده وضعیت بررسی آیتم اطلاعاتی واگذار شده توسط گیرنده و فرستنده وظیفه
• امکان نمایش فرستنده وظیفه
• امکان دسته بندی وظایف ارجاع شده براساس نوع عملیات واگذاری
• امکان پاسخ (تایید / رد) وظایف واگذار شده بصورت سریع
• امکان پاسخ وظایف واگذار شده و ارجاع وظایف جدید به صورت همزمان
• امکان جستجوی پیشرفته برروی وظایف واگذار شده (کارتابل وارده)
• امکان دسترسی به سوابق ارجاعات و وظایف واگذار شده از طریق جستجوی ارجاعات
• امکان مشاهده و مدیریت توضیحات شخصی هر وظیفه ارجاع شده توسط گیرنده
• امکان دسترسی سریع بروی وظایف و آیتم های اطلاعاتی از طریق منو کاربری هر آیتم مانند مشاهده آیتم، مشاهده اسناد و مدارک در ارتباط، مشاهده هامش ها، مشاهده گردش های کاری تعریف شده، مشاهده سوابق و تاریخچه وظایف واگذار شده و ...
• نمایش کامل وضعیت آیتم/ سند در کارتابل
• امکان واگذاری و تفویض کارتابل براساس نوع سند و بازه های زمانی تعیین شده
• کارایی بالا، دسترسی آسان و سریع و سادگی استفاده
• نصب و مدیریت آسان
• مجتمع با امکانات، مفاهیم و استانداردهای SharePoint

پیوست (زنجیره مدارک)
برخی از امکانات و مزایای این ماژول به شرح زیر می باشد:
• قطعی نمودن پیوست ها در هنگام مشاهده توسط اولین کاربر (به غیر ازکاربر بارگذاری کننده ی پیوست)
• امکان حذف و یا جایگزین نمودن پیوست، تا زمانیکه قطعی نشده باشد (کاربر دیگری آن را مشاهده ننموده باشد).
• امکان پیوست نمودن فایل توسط کاربران تنها با اعطای دسترسی مشاهده (view) فرم
• امکان فعال سازی یا غیر فعال نمودن ماژول به ازای هر فرم
• قابلیت تعریف دسترسی های مشاهده و بارگذاری پیوست برای کاربران و گروه های کاربری نرم افزار SharePoint
• در دسترس بودن امکانات ماژول در نمای نمایش، ویرایش، منوی میانبر و نیز نماهای لیست فرم ها
• امکان دسترسی به کلیه ی فایل های پیوست شده کلیه ی فرم ها توسط مدیران ارشد سایت به صورت یکجا
• قابلیت دانلود دسته ای پیوست ها در قالب فایل های فشرده
• قابلیت تبدیل فایل های Word، Excel، AutoCAD و ... به فرمت های pdf، Image و دیگر فرمت های رایج نمایشی
• امکان کنترل دسترسی به فایل پیوسنت و نسخه ی نمایشی آن بصورت مستقل
• سادگی استفاده، کارایی بالا، دسترسی آسان و سریع
• نصب و مدیریت آسان
• مجتمع با امکانات، مفاهیم و استانداردهای SharePoint

هامش (توضیحات اختصاصی و عمومی)
برخی از خصوصیات این ماژول عبارت است از:
• قطعی نمودن هامش ها در هنگام مشاهده توسط اولین کاربر (به غیر از کاربر درج کننده ی هامش)
• امکان حذف و یا جایگزین نمودن هامش، تا زمان قطعی نشدن هامش (کاربر دیگری آن را مشاهده ننموده باشد)
• نمایش هامش ها به صورت خوانا و دسته بندی شده
• امکان هامش نویسی حتی در هنگامی که کاربر تنها دسترسی مشاهده (view) به فرم داشته باشد (البته در صورتی که دسترسی درج هامش به وی اعطا شده باشد)
• امکان فعال سازی یا غیر فعال نمودن ماژول هامش به ازای هر فرم
• قابلیت تعریف دسترسی های مشاهده و درج هامش (چه از نوع عادی و چه از نوع مخفی) برای کاربران و گروه های کاربری SharePoint
• امکان درج هامش ها از نوع مخفی (در صورت دارا بودن دسترسی درج هامش از نوع مخفی)
• در دسترس بودن ماژول هامش در نمای نمایش، ویرایش، منوی میانبر و نماهای لیست فرم ها
• کارایی بالا، دسترسی آسان و سریع و سادگی استفاده
• نصب و مدیریت آسان
• مجتمع با امکانات، مفاهیم و استانداردهای SharePoint

امکان چاپ مشخصات و فرم های الکترونیکی در قالب های استاندارد مانند Word و pdf
برخی از خصوصیات این ماژول عبارت است از:
• امکان تعریف چندین قالب چاپ بر روی یک لیست یا کتابخانه
• امکان تعریف قالب چاپ پیش فرض جهت فراخوانی از دیگر نرم افزارهای سازمانی
• امکان فعال یا غیر فعال سازی قالب های چاپ
• قابل استفاده بر روی لیست ها و فرم های InfoPath بدون نیاز به انتشار (Publish) نمودن فیلدهای فرم
• امکان استفاده از فیلدهای نوع Rich text ، Image، عددها با فرمت دهی مناسب، Currency ، تاریخ فارسی و ...
• تشخیص فیلدهای مراجعه (Lookup) در لیست ها و جایگذاری مقادیر مناسب نمایشی
• امکان ایجاد جداول دینامیک و تکرار شونده بر روی فیلدهای و ستون های تکرارپذیر (Repeating)
• استفاده از فیلدهای اطلاعاتی فرم در Header و Footer
• پشتیبانی از کلیه ی فرم های قابل اعمال در Word
• دانلود خروجی با فرمت pdf
• قابلیت فعال سازی بر روی انواع محتوای نرم افزار SharePoint مانند سند، مورد، وظایف، اعلانات، فرم و ...
• راهنمای کامل فارسی
• کارایی بالا، دسترسی آسان و سریع و سادگی استفاده
• نصب و مدیریت آسان
• مجتمع با امکانات، مفاهیم و استانداردهای SharePoint

گزارشات آماری
برخی از خصوصیات این ماژول عبارت است از:
• ارائه گزارشات آماری بر روی زمان پاسخ گویی کاربران
• ارائه گزارشات آماری بر روی اقدامات صورت گرفته برروی آیتم/ سند/ فرم
• امکان تعریف زمانبندی برروی گزارشات تهیه شده
• ارائه گزارشات آماری از وضعیت جاری سیستم


در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی محصول و خدمات مورد نظر، لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید ...