یکپارچه سازی سیستم ها


با ظهور و نفوذ همه جانبه ی فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف کسب و کار، سازمان ها به استفاده از مزایای ناشی از نرم افزارها روی آوردند. این امر باعث شده است که تا به امروز، نرم افزارهای مختلفی در سازمان نصب و راه اندازی شود. نرم افزارهای مذکور از لحاظ تکنولوژی پیاده سازی، معماری نرم افزاری، فرمت اطلاعات ذخیره شده، منابع ذخیره سازی و بسیاری از جنبه های دیگر با هم تفاوت داشته و باعث شده است که اطلاعات سازمان به صورت جزیره ای در نرم افزارهای مختلف نگهداری شوند. روش های نوین مدیریتی، برای تصمیم گیری مناسب تر به اتصال اینگونه نرم افزارها و ترکیب اطلاعات و سرویس های ذخیره شده در آنها نیاز دارند. راهکار معرفی شده در این زمینه استفاده از پرتال ها و مفاهیم معماری سرویس گرا می باشد. پرتال ها برای این منظور، باید قابلیت اتصال به انواع سیستم های اطلاعاتی (که بعضا ممکن است با استانداردها، سکوها، معماری ها و ساختارهای کاملا متفاوت پیاده سازی شده باشند) را داشته و بتوانند با آن ها به تبادل اطلاعات و سرویس بپردازند. آن ها به امکانات و ابزارهای زیر برای رسیدن به این هدف، نیاز دارند:

• ترکیب سرویس ها در قالب فرآیندهای سازمانی
• ارائه ی گزارش های مناسب بر روی داده های پراکنده در سیلوهای نرم افزاری
• تولید فرم های مناسب جهت دریافت و یا نمایش اطلاعات
• نگاشت و تبدیل فرمت های دادهای ذخیره شده در هر سیستم
• مکانیزم های امنیتی برای ورود و خروج اتوماتیک به سیستم های مورد نظر
• و ...

شرکت مشاوران نرم افزار پاسارگاد، با در دست داشتن تجربه و دانش کافی، سازمان شما را برای رسیدن به چنین هدفی همراهی خواهد کرد.
Integration