مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)


به زبان ساده BPMS شامل امکانات و قابلیت های متنوع و کاربردی جهت تعریف فرآیندهای کسب و کار سازمانی بدون نیاز به کد نویسی است.

زیر ساخت نرم افزاری سازمان ها در حال حاضر به صورت زیر است:
  • سیستم های جزیره ای: نرم افزار های تخصصی که مربوط به کسب و کار بخش خاصی از سازمان است
  • سیستم های عمومی: مانند اتوماسیون اداری که بخش وسیعی از سازمان از آن ها استفاده می کند
  • سیستم های یک پارچه: این سیستم ها که با هزینه بالایی ایجاد شده اند مشکلات بسیاری را حل می نمایند ولی هنوز برخی از نیاز های سازمان را پوشش نمی دهند
  • سیستم های ارتباطی: ارتباط دهنده سازمان با دنیای خارج

این سیستم ها دارای صفات زیر هستند:
  • تکنولوژی های متفاوت
  • ساختارهای داده ای متفاوت
  • تغییرات فیزیکی در محل نرم افزارها به صورت Hardcode
  • مهارت های متفاوت برای نگهداری
  • زیرساخت های ارتباطی متفاوت
  • هزینه ی بالای کپی رایت، راه اندازی، مشاوره و نگهداری
  • هزینه ی کنترل و مانیتورینگ بالا برای سازمان

با توجه به موارد ذکر شده:
  • چابکی و انعطاف پذیری سازمان کاهش می یابد
  • تغییر وضعیت سازمان از رویکرد وظیفه گرا به فرایند گرا غیر ممکن می باشد
  • نیاز های جدید سازمان پوشش داده نمی شود یا با هزینه بالایی انجام خواهد شد
  • سیستم هایی که روزی بر کارکرد سازمان اثر مثبت داشتند اکنون مانع پیشرفت سازمان خواهد شد

راهکاری با نام BPMS
  • روشی منعطف برای مکانیزه کردن و کنترل فرآیندهای عملیاتی و غیر عملیاتی سازمان
  • نظم بخشیدن به فعالیت های سازمانی در راه رسیدن به اهداف
  • بهینه سازی ارتباط بین واحد های یک سازمان با حرکت فرآیندها در عرض سازمان
  • بهینه سازی زمان اجرای فرآیندها در سازمان
  • بهینه سازی ارتباط با سازمان های همکار
  • برقراری ارتباط با تمامی سیستم های داخلی سازمان و تولید سیستم های جدید با ترکیب آن ها
  • استفاده بهینه از منابع سازمان
  • کاهش ریسک‌ها در سازمان
  • کاهش هزینه و افزایش بهره وری در سازمان
  • ایجاد چابکی در سازمان در مقابل تغییرات مورد نیاز
  • افزایش رضایت مندی مشتریان
نمایی از زیر ساخت Microsoft برای پیاده سازی BPMS:
یک BPMS دوران گذار سازمان از وضعیت فعلی به مطلوب را با کمترین هزینه و ریسک مدیریت می کند.