در حال حاضر بیش از 120 سازمان، شرکت و موسسات مختلف در كشور از مجموعه خدمات محصولات شرکت مشاوران نرم افزار پاسارگاد در زمینه‌های مختلف استفاده می‌نمایند كه این خود مایه‌ی افتخار و سربلندی این شرکت می‌باشد.
دراین بخش به نام برخی از سازمان ها، شرکت ها و موسسات دریافت کنندد خدمات و محصولات اشاره شده است.